Miljøbloggen

Ingen lysbildetittel             Kommunevåpen

Porsgrunn Voksenopplæringssenter er Miljøfyrtårnsertifisert, og har som mål å fremme en bærekraftig utvikling.

Denne bloggen er laget for å være en informasjonsbank og kommunikasjonskanal, og er tenkt brukt som et undervisningsopplegg for å skape en økt bevissthet rundt energibruk, transport, forbruk og gjenvinning

Siden en blogg er en kanal som er åpen for toveiskommunikasjon, kan deltakerne våre gi tilbakemeldinger på innholdet i bloggen.

Denne toveiskommunikasjonen er viktig, og lærere som jobber med denne bloggen må motivere deltakerne til å gi tilbakemelding på stoffet som presenteres og på problemstillingene som tas opp.

Vi har store forventninger!

Økologisk fotavtrykk (fotspor)

Økologiske fotspor

Produksjon av varer og tjenester krever naturressurser, og er ofte en belastning for naturen og miljøet. Det er derfor viktig at vi alle er bevisste på hvilke varer og tjenester vi som forbrukere kjøper og bruker, hva vi kaster, og hvor nøye vi er med å kildesortere.

Uttrykket økologisk fotavtrykk (fotspor) er et mål for menneskenes forbruk av naturressurser, og forteller noe om vi lever på en måte som ødelegger livsgrunnlaget for generasjonene/menneskene som kommer etter oss, eller om vi har en bærekraftig livsstil (en måte å leve på som ikke ødelegger livsgrunnlaget for generasjonene som kommer etter oss).

Verdens totale fotavtrykk avhenger av verdens befolkningsstørrelse, gjennomsnittsforbruket per person, samt ressurseffektiviteten.

Økologiske fotspor2

 

Hva er ditt økologiske fotavtrykk?

Har du noen gang lurt på hvor mange jordkloder vi ville trengt hvis alle levde som oss i Norge? (Et økologisk fotavtrykk er et utrykk på hvor mye vi belaster jordas økosystemer for å opprettholde levestandarden vår.)

 

 

Gjennomsnittlig fotavtrykk Hektar
Tilgjengelig per individ på jorda ved lik fordeling

1,9

Gjennomsnittlig per individ på jorda i dag

2,3

Per individ i Norge

5,8

Per individ i USA

9,6

Per individ i India

0,8

Per individ i Bangladesh

0,5

 

Det er ganske skremmende å tenke på at hvis alle skulle levd som en gjennomsnittlig nordmann trenger vi 5.8 jordkloder. Dersom vi alle hadde levd  som en gjennomsnittlig  amerikaner, hadde vi trengt 9.6 jordkloder!